Gaśnice

Przeglądy (legalizacja) gaśnic

Naprawy (remonty) oraz nabijanie gaśnic

Rozmieszczenie gaśnic oraz montaż w budynkach

Gaśnica to urządzenie służące do gaszenia pożarów.
Stosowane są w samochodach, w obiektach użyteczności publicznej, domach jak i zakładach przemysłowych. 
Zgodnie z przepisami gaśnice muszą być pomalowane na czerwony kolor.
Każda gaśnica powinna posiadać etykietę opisującą jej przeznaczenie i sposób użycia.

Szansą na szybkie ugaszenie ognia jest prawidłowe rozmieszczenie gaśnic w obiekcie, które zapewni skuteczną walkę z ogniem do momentu przybycia Straży Pożarnej. Miejsce w jakim powinny się znajdować powinno być łatwo dostępne. Gaśnice powinny być przymocowana specjalnym zaczepem na ścianie lub stać na podłodze w specjalnej objemce.

Każda gaśnica powinna być wyposażona w zawór samozamykalny, który umożliwia przerwanie wypływu środka gaśniczego w dowolnym momencie. Gaśnice zawierające ponad 3 kg środka gaśniczego powinny być wyposażone w wąż odpowiedniej długości, nie mniejszej niż 80% wysokości gaśnicy. 
Czynnikiem napędowym w gaśnicach mogą być stosowane wyłącznie gazy niepalne (obojętne), takie jak azot, hel, argon itp.

Gaśnice mogą mieć różne kształty i wypełnienia, więc dla łatwiejszej orientacji, wprowadzono literowe oznaczenia określające jaki typ pożaru można nimi gasić.

Oznaczenia literowe środków gaśniczych stosowane w Europie:
A – do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy, 
B – do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły, 
C – do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu, 
D – do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu, 
E – do gaszenia pożarów urządzeń pod napięciem oraz pożarów w okolicy urządzeń elektrycznych 
F – do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce).

Jak widać określona gaśnica może nie nadawać się do gaszenia konkretnego pożaru. Na szczęście nie trzeba kupować kilku gaśnic. W sprzedaży dostępne są gaśnice, które służą do gaszenia różnych grup pożarów np. ABC, BC, AF, ABF.