Ocena zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem Piotrków Trybunalski, Łódź
Ocena zagrożenia wybuchem budynków Piotrków, Łódź, Bełchatów, Radomsko, Tomaszów, Koluszki, Pabianice, Łask, Wieluń, Brzeziny, Kutno, Łowicz, Łęczyca, Opoczno, Rawa, Poddębice, Sieradz, Skierniewice, Wieruszów, Zgierz, Zduńska Wola, Pajęczno, Częstochowa

Na czym polega ocena zagrożenia wybuchem?

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy przeprowadzenie oceny zagrożenia wybuchem wraz ze sporządzeniem stosownego dokumentu w tym zakresie. Dokładny zakres usługi obejmuje:

  • wskazanie w oparciu o obliczenia pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,
  • wskazanie w pomieszczeniach oraz strefach zagrożenia wybuchem czynników mogących zainicjować zapłon,
  • sporządzenie stosownego dokumentu oceny zagrożenia wybuchem wraz z graficzną dokumentacją klasyfikacyjną (plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji).

W zakładach pracy, w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu, obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie badań i przygotowanie oceny zagrożenia wybuchem. Z jednej strony należy wskazać miejsca podwyższonego ryzyka, z drugiej zaś, na tej podstawie określić prawidłowe i efektywne procedury zabezpieczające, których celem jest zminimalizowanie ryzyka wcześniej zidentyfikowanego.

Z reguły ryzyko wybuchu odnosi się do tych zakładów pracy, w których w czasie produkcji wykorzystywane lub przetwarzane są substancje lub materiały, które mają właściwości palne lub wybuchowe. To również miejsca, w których takie materiały i substancje są uwalniane przez urządzenia, systemy ochronne czy elementy produkowanych towarów lub też stanowią część produkcyjną powstających w zakładzie wytworów.

Substancje łatwopalne, których spalanie w powietrzu jest bardzo dynamiczne i powoduje powstanie atmosfery wybuchowej działają w taki sposób, że na skutek wybuchu pojawia się samopodtrzymujący płomień. Istnienie takiego zagrożenia to bardzo poważne niebezpieczeństwo i ogromne ryzyko dla pracowników znajdujących się w pomieszczeniu narażonym na wybuchy, właśnie dlatego trzeba bardzo starannie zadbać o to, by zminimalizować możliwość wystąpienia takiej reakcji substancji z powietrzem.

Bardzo ważne jest też w procedurze oceny ryzyka wybuchu zlokalizowanie i zidentyfikowanie zapłonu, który może doprowadzić do powstania wybuchu. Po jego zlokalizowaniu i zidentyfikowaniu należy koniecznie wprowadzić odpowiednie procedury zabezpieczające, których zadaniem będzie zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka aktywacji substancji, które mogłoby doprowadzić do wybuchu.

Istotnym elementem tej procedury jest również określenie intensywności atmosfery wybuchowej. Chodzi mianowicie o określenie, na ile w danych miejscach zagrożonych wybuchem owa atmosfera wybuchowa się pojawia. Jak często występuje i jak długo potrafi się utrzymywać. Dzięki temu można znacznie skuteczniej i znacznie trafniej ocenić samo ryzyko wybuchu.

W ramach naszych działań podejmujemy się nie tylko analizy sytuacji, ale również jej szczegółowego opisu, co w efekcie powinno doprowadzić do stworzenia możliwości dla opracowania i wdrożenia procedur bezpieczeństwa.