Operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy Piotrków Trybunalski, Łódź
Operat przeciwpożarowy Piotrków Trybunalski, Łódź, Bełchatów, Radomsko, Tomaszów, Koluszki, Pabianice, Łask, Wieluń, Brzeziny, Kutno, Łowicz, Łęczyca, Opoczno, Rawa, Poddębice, Sieradz, Skierniewice, Wieruszów, Zgierz, Zduńska Wola, Pajęczno, Częstochowa

20 lipca 2018 roku przez nowelizację Ustawy o odpadach wprowadzono obowiązek opracowania operatu przeciwpożarowego przez podmioty wytwarzające, zbierające lub przetwarzające odpady. Operat przeciwpożarowy jest załącznikiem do wniosku o zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub zbieranie odpadów palnych. To nowy wymóg, który ma pomóc walczyć z pożarami składowisk. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą przetwarzanie odpadów są zobowiązani do złożenia wniosków o zmianę dokumentacji w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych.

Kto może opracować operat przeciwpożarowy i co zawiera?

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. określa osoby uprawnione do opracowania operatów przeciwpożarowych. Jeśli wniosek kierowany jest do marszałka województwa lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, dokument musi zostać opracowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. W przypadku gdy odbiorcą wniosku jest starosta, operat może być opracowany przez osobę posiadającą wykształcenie inżyniera pożarnictwa lub wyższe w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Operat przeciwpożarowy jest konieczny do uzyskania pozytywnego postanowienia Państwowej Straży Pożarnej w zakresie możliwości składowania odpadów.

Operat określa wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Musi zostać uzgodniony w drodze postanowienia z właściwym komendantem powiatowym lub miejskim Państwowej Straży Pożarnej. Następnie jest przeprowadzona kontrola w zakresie spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej w miejscu wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

Zobacz także: Audyt bezpieczeństwa pożarowego