Audyt bezpieczeństwa pożarowego

Audyt bezpieczeństwa pożarowego Piotrków Trybunalski Łódź
Audyt bezpieczeństwa pożarowego Piotrków Trybunalski, Łódź

Czym jest ocena stanu bezpieczeństwa?

Ocena stanu bezpieczeństwa w budynku, to inaczej kontrola poziomu bezpieczeństwa  pożarowego. Audyt bezpieczeństwa pożarowego opiera się na  porównaniu warunków istniejących w obiekcie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Zakres audytu określany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb. Może być przeprowadzony jednorazowo lub cyklicznie.

Co sprawdzamy podczas analizy?

Audyt bezpieczeństwa pożarowego

 • Ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej.
 • Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i inne systemy przeciwpożarowe.
 • Ważność przeglądów technicznych sprzętu ppoż.
 • Warunki ewakuacji w obiekcie.
 • Procedury postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia w obiekcie.
 • Odległości od budynków sąsiadujących.
 • Zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
 • Dróg pożarowe i bramy wjazdowe.
 • Aktualność dokumentacji, w tym Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Regularności ćwiczeń ewakuacyjnych .
 • Oznakowania obiektu w znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z PN.
 • Aktualności szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dlaczego warto zrealizować audyt bezpieczeństwa pożarowego?

Przepisy przeciwpożarowe nakładają na właścicieli bądź zarządców szereg obowiązków i zadań. Taki audyt pozwoli na wykrycie wszelkich nieprawidłowości oraz poprawienie stanu bezpieczeństwa.

 • W przypadku kontroli przez organy kontrolno-rozpoznawcze Państwowej Straży Pożarnej, wcześniej przeprowadzony audyt pozwoli na uniknięcie ewentualnych konsekwencji.
 • Niedopełnienie obowiązków może grozić powstaniem pożaru bądź innego zagrożenia. Skutkiem mogą być ogromne straty materialne, odpowiedzialność karna a także zakwestionowanie wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Kto powinien wykonać ocenę stanu bezpieczeństwa?

Analizę stanu bezpieczeństwa pożarowego powinna przeprowadzać osoba mająca wiedzę i doświadczenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej legitymująca się co najmniej tytułem Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.

Dlaczego to nam warto powierzyć przeprowadzenie kontroli?

Nasz zespół składa się z doświadczonych inżynierów i techników pożarnictwa. Posiadamy wiedzę i umiejętności pozwalające na profesjonale przeprowadzenie analizy. Po przeprowadzonym audycie sporządzamy raport, w którym wykazujemy wszelkie niezgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskażemy odpowiednie rozwiązania eliminujące wykryte błędy.