Audyt bezpieczeństwa pożarowego

Audyt bezpieczeństwa pożarowego Piotrków Trybunalski Łódź
Audyt bezpieczeństwa pożarowego Piotrków Trybunalski, Łódź, Bełchatów, Radomsko, Tomaszów, Koluszki, Pabianice, Łask, Wieluń, Brzeziny, Kutno, Łowicz, Łęczyca, Opoczno, Rawa, Poddębice, Sieradz, Skierniewice, Wieruszów, Zgierz, Zduńska Wola, Pajęczno, Częstochowa

Czym jest ocena stanu bezpieczeństwa?

Ocena stanu bezpieczeństwa w budynku, to inaczej kontrola poziomu bezpieczeństwa  pożarowego. Audyt bezpieczeństwa pożarowego opiera się na  porównaniu warunków istniejących w obiekcie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Zakres audytu określany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb. Może być przeprowadzony jednorazowo lub cyklicznie.

Co sprawdzamy podczas analizy?

Audyt bezpieczeństwa pożarowego

 • Ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej.
 • Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i inne systemy przeciwpożarowe.
 • Ważność przeglądów technicznych sprzętu ppoż.
 • Warunki ewakuacji w obiekcie.
 • Procedury postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia w obiekcie.
 • Odległości od budynków sąsiadujących.
 • Zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
 • Dróg pożarowe i bramy wjazdowe.
 • Aktualność dokumentacji, w tym Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Regularności ćwiczeń ewakuacyjnych .
 • Oznakowania obiektu w znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z PN.
 • Aktualności szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dlaczego warto zrealizować audyt bezpieczeństwa pożarowego?

Przepisy przeciwpożarowe nakładają na właścicieli bądź zarządców szereg obowiązków i zadań. Taki audyt pozwoli na wykrycie wszelkich nieprawidłowości oraz poprawienie stanu bezpieczeństwa.

 • W przypadku kontroli przez organy kontrolno-rozpoznawcze Państwowej Straży Pożarnej, wcześniej przeprowadzony audyt pozwoli na uniknięcie ewentualnych konsekwencji.
 • Niedopełnienie obowiązków może grozić powstaniem pożaru bądź innego zagrożenia. Skutkiem mogą być ogromne straty materialne, odpowiedzialność karna a także zakwestionowanie wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Kto powinien wykonać ocenę stanu bezpieczeństwa?

Analizę stanu bezpieczeństwa pożarowego powinna przeprowadzać osoba mająca wiedzę i doświadczenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej legitymująca się co najmniej tytułem Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.

Dlaczego to nam warto powierzyć przeprowadzenie kontroli?

Nasz zespół składa się z doświadczonych inżynierów i techników pożarnictwa. Posiadamy wiedzę i umiejętności pozwalające na profesjonale przeprowadzenie analizy. Po przeprowadzonym audycie sporządzamy raport, w którym wykazujemy wszelkie niezgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskażemy odpowiednie rozwiązania eliminujące wykryte błędy.