Usługi ochrony przeciwpożarowej

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą bezpieczeństwa pożarowego budynków
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Sporządzanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Audyt Bezpieczeństwa Pożarowego

Audyt Bezpieczeństwa Pożarowego

Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej to analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego i zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

Operat Przeciwpożarowy

Operat Przeciwpożarowy

Sporządzanie dokumentu zezwalającego na przetwarzanie, składowanie i magazynowanie odpadów

Scenariusz Pożarowy

Scenariusz Pożarowy

Sporządzanie dokumentu opisującego sekwencję możliwych zdarzeń w czasie pożaru reprezentatywnego dla danego miejsca wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej

Szkolenia Przeciwpożarowe

Szkolenia Przeciwpożarowe

Teoretyczne i praktyczne szkolenia przeciwpożarowe z ewakuacji i zwalczania pożarów

Plany Ewakuacyjne

Plany Ewakuacyjne

Sporządzanie planów ewakuacyjnych dla budynków

Ocena Zagrożenia Wybuchem

Ocena Zagrożenia Wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem

Gaśnice

Gaśnice

Sprzedaż, przeglądy techniczne, naprawy, wyposażanie i rozmieszczenie w budynkach podręcznego sprzętu gaśniczego

Hydranty Wewnętrzne i Zewnętrzne

Hydranty Wewnętrzne i Zewnętrzne

Przeglądy techniczne, badanie ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów DN 25, 33, 52 oraz DN 80, 100 i 150

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy