Przegląd i legalizacja gaśnic

Przegląd i legalizacja gaśnic Piotrków Łódź
Przegląd i legalizacja gaśnic Piotrków Trybunalski, Łódź, Bełchatów, Radomsko, Tomaszów, Koluszki, Pabianice, Łask, Wieluń, Brzeziny, Kutno, Łowicz, Łęczyca, Opoczno, Rawa, Poddębice, Sieradz, Skierniewice, Wieruszów, Zgierz, Zduńska Wola, Pajęczno, Częstochowa

Gaśnica samochodowa 1 kg musi znaleźć się w każdym pojeździe osobowym – obowiązek posiadania gaśnicy jest wpisany do kodeksu drogowego. Każde urządzenie gaśnicze posiada okres gwarancji producenta oraz okres legalizacji i nie należy mylić tych dwóch pojęć. Okres gwarancji jest to czas, przez który producent gwarantuje poprawne działanie urządzenia. Jest to zazwyczaj pięć lat od daty produkcji gaśnicy. Jak natomiast sprawa wygląda z legalizacją urządzenia? Sprawdźmy na czym polega przegląd i legalizacja gaśnic.

Przegląd i legalizacja gaśnicy – kiedy robić?

Przede wszystkim należy odpowiedzieć na pytanie, co to jest „okres legalizacji gaśnicy”? 
Definicja legalizacja gaśnicy dotyczy badań Urzędu Dozoru Technicznego UDT butli stalowych w tym zbiorników gaśnic śniegowych z dwutlenkiem węgla. Dla wszystkich gaśnic posiadających znak CE terminy wykonywania badań UDT gaśnic są określone w deklaracji zgodności gaśnicy. Dla gaśnic śniegowych termin ten wynosi 10 lat, dla gaśnic proszkowych 6 kg 20 lat.

Jeśli chodzi o gaśnice proszkowe w tym gaśnice samochodowe jesteśmy zobowiązani zgodnie z polskim prawem do wykonywania przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. Nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Po każdym przeglądzie technicznym gaśnica, która zostaje zakwalifikowana jako sprawna, zostaje oznaczona etykietą kontrolną określającą datę następnego przeglądu technicznego.

Co jeśli okres następnego przeglądu gaśnicy wynosi dwa lata od daty produkcji, która wybita jest na gaśnicy ?

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Czyli mimo wytycznych producenta określających pierwszy przegląd po 2 latach, wyższość ma prawo polskie, które nakłada obowiązek przeglądów raz na 12 miesięcy.

Kiedy zrobić przegląd gaśnicy?

 Przeprowadzenie przeglądu technicznego urządzenia przez specjalistę polega na sprawdzeniu gaśnicy pod względem technicznym, ewentualnej naprawie o dopuszczeniu go jej użytku przez kolejny rok. Przegląd gaśnicy samochodowej sam w sobie nie jest drogi, ponieważ kosztuje w granicach 5 – 10 złotych, jednak warto go zrobić aby mieć pewność, że w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia lub ewentualnego pożaru, będzie ona sprawa i gotowa do działania. Warto sprawdzić przy zakupie gaśnicy jej datę produkcji, bowiem często kupowane gaśnice „przeleżały” na magazynach kilka miesięcy i ich termin pierwszego przeglądu jest krótszy niż 1 rok. Kupując gaśnicę w firmie specjalistycznej, możemy poprosić od raz u wykonanie tzw „przeglądu zerowego”, po którym zostanie naklejona etykieta kontrolna z terminem następnego przeglądu za rok.

Kodeks drogowy

Przegląd i legalizacja gaśnic w świetle prawa

Kodeks drogowy nie narzuca na kierowcę obowiązku legalizacji gaśnicy, mówi jedynie wprost o konieczności posiadania urządzenia, które jest gotowe do użytku i sprawne. Dlatego policjant nie powinien karać kierowcy mandatem w przypadku, kiedy znajdująca się w pojeździe gaśnica nie ma legalizacji.

Jednak dla własnego, czystego sumienia oraz spokoju ducha warto monitorować, kiedy kończy się okres legalizacji gaśnicy samochodowej. Należy wówczas udać się do specjalisty, który nie tylko dokona odpowiedniego wpisu w dokumentach, ale przede wszystkim sprawdzi urządzenie pod względem sprawności. W ten sposób każdy kierowca będzie pewny, że w razie pożaru lub zagrożenia życia jego samochodowe urządzenie gaśnicze będzie zdolne i gotowe do działania i ratowania życia.